ESTÈTICA DENTAL

L’estètica dental s’ocupa de proporcionar armonia i bellesa al somriure. 

Per poder assolir els objectius han de ser tractaments personalitzats a cada pacient per trobar la sol·lució que més s’adapti a les seves necessitats. 

Les carilles de porcellana, fundes de zirconi o el blanquejament són dos dels procediments més avantatjosos per gaudir d’un somriure més estètic.